Personální obsazení

Personální zastoupení naší ordinace:

1. Vedoucí lékař:

MUDr. Lenka Fiedlerová - praktická lékařka pro děti a dorost

                                       - nar. 11.3.1973 v Olomouci, 2 dcery, zájmy - sport / biatlon, lyžování,závody

                                                                                                         psích spřežení/, cestování, zahrádka

 

1991-1997  - studium na  3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, studijní obor všeobecné lékařství

                 - 25.6.1997 získáno osvědčení o státní zkoušce, udělen titul MUDr.

 

23.5.2002  - získaná specializace v oboru pediatrie prvního stupně

 

21.6.2006  -  získaná licence v oboru dětské lékařství

 

20.4.2007  - získaná specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství

 

18.3.2008 -  získaná specializovaná způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

 

19.9.2012  - udělen Diplom Celoživotního vzdělávání lékařů

 

15.7. 2013 -  uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru PLDD

 

26.9. 2013 -  udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví na vzdělávání lékařů v celém rozsahu pro obor PLDD

 

V  červenci roku 1997 jsem nastoupila na kožní a infekční oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. V roce 2000 jsem přestoupila na dětské oddělení, kde jsem byla zaměstnancem  až do roku 2013. Prvních pět let jsem pracovala převážně na lůžkovém oddělení, od roku 2005 jsem působila na dětském středisku v Bakově n. J., které v tuto dobu patřilo pod Oblastní nemocnici v Mladé Boleslavi. Dále jsem zajišťovala lékařskou službu na dětském  a novorozeneckém lůžkovém oddělení včetně jednotek intenzivní péče. Soustavně se účastním dětských pohotovostních služeb při dětském oddělení v Mladé Boleslavi

Od 1.10.2013 po privatizaci dětského střediska v Bakově nad Jizerou pracuji jako OSVČ v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost. Zároveň také Ministerstvo zdravotnictví udělilo našemu pracovišti akreditaci k uskutečnění školení lékařů v rozsahu celého vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

 

2. školenec

MUDr.Tomáš Kilevník - nar.18.9.1988 

                                - ženatý

 

 

2008 -2014 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (Hradec Králové)

2014 - 2015 Panochova nemocnice Turnov odd.následné péče + stáž na interním oddělení

v r.2015  jsem se stal residentem MUDr.Fiedlerové v oboru PLDD,

2015 - 2018 - stáž na dětském odd. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav  

 

3. školenec

MUDr. Markéta Zaplatílková  - nar. 15.2. 1982

                                               - vdaná, 3 děti

 

2001 - 2007  2. Lékařská fakulta University Karlovy

2007 - 2008 - dětské oddělení oddělení Nemocnice Strakonice, a.s.

2009 - 2014 - mateřská dovolená

2014 - 2017 - dětské oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. 

od října 2017 resident MUDr. Lenky  Fiedlerové v oboru PLDD


 

4. zdravotní sestra

Veronika Bůžková - zdravotní sestra

                              - nar. 1.11.1977 v Mladé Boleslavi, 1 dcera + 2 synové

1992 - 1996   - SZŠ Mladá Boleslav obor všeobecná sestra

1.7.1996        - jsem nastoupila na nedonošenecké oddělení Oblastní nem.Mlad.Bol.,kde jsem složila zkoušku

                      nástupní praxe a následně jsem pracovala  i na novorozeneckém odd.

1.7.2005        -  dětské středisko Bakov nad Jizerou pod Oblastní nemocnicí

1.10.2013      -  privátní praxe: dětské středisko Bakov nad Jizerou, vedoucí lékař MUDr.Lenka Fiedlerová

24.10.2010    - získáno Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra

              

Fotogalerie: Personální obsazení