Akreditace našeho pracoviště

Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 25.9.2013, rozhodlo podle zákona 95/2004 Sb., o udělení akreditace našemu dětskému středisku.

Tímto rozhodnutím jsme získali oprávnění k uskutečnění školení lékařů v rozsahu celého vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST.

Originál tohoto rozhodnutí je k nahlédnutí v ordinaci.