Ceník

 • Aktuální ceník vakcín nepovinného očkování je k nahlédnutí v ordinaci

 • Žádost o řidičský průkaz -zdravotní prohlídka                   300,- Kč

 • Vypracování pojistné události                                            200,- Kč

 • Vystavení zdravotního průkazu                                         150,- Kč

 • Vystavení potvrzení ke studiu,brigády,MŠ,tábory,plavání   50,- Kč

 • Vystavení potvrzení na svářečský průkaz                           50,- Kč

 • Vystavení duplikátu zdravotnického dokladu                     100,- Kč

 • Výpis kompletní zdravotnické dokumentace                       400,- Kč

 • Výpis části zdravotnícké dokumentace                               200,- Kč

 • Doplatek očkovací látky Prevenar 13                                  500,- Kč

 • Nastřelení náušnice                                                   1 kus 300,- Kč