Důležité informace

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi,
rostlinami volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293,  224 915 402.
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. 


Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842


Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady
 
- Klinika anesteziologie
 a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355


Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431

 

 

    Nemocnice Liberec a.s. - Pavilon péče o matku a dítě - na dětském oddělení:
    
  Husova 357/10, 460 63 Liberec,
      pracovní dny 17:00 - 22:00, víkendy a svátky 9:00 22:00,
      telefon: 485 312 821,
      
www.nemlib.cz/pohotovost

    Nemocnice Jablonec nad Nisou, pavilon C2, přízemí - oddělení pediatrie:
     Nemocniční 15, 466 01 Jablonec nad Nisou
,
     pracovní dny 16:00 - 21:00, víkendy a svátky 8:00 - 20:00,
     telefon: 483 345 619,
     
neodkladné stavy v době od 21:00 - 7:00  ošetří  lékař na Dětském oddělení,
     pavilon C, 1. patro.
     www.nemjbc.cz/redakce/index.php?clanek=5115&xuser=&lanG=cs

    Lékařská pohotovostní služba pro DĚTI - Jičín:
     je umístěna v pavilonu operačních oborů Oblastní nemocnice Jičín a. s.
     
víkendy a svátky  8:00 - 18:00.
 
    V akutních případech  je zajištěna mimo tyto ordinační hodiny  lékařská péče
     Dětským oddělením Oblastní nemocnice Jičín a. s. - nepřetžitě.