Preventivní prohlídky

 • obsah a rozsah je určen Zdravotním řádem, který je součástí zákona č.70/2012 Sb.
 • od narození do dokončeného 19. roku věku
 • celkem  19 preventivních prohlídek  = 10 do 1.5 roku +  9 po 1.5 roce
 • výsledek vyšetření se zaznamenává do  očkovacího průkazu

A.Preventivní prohlídky v rámci kojenecké poradny do 18 měsíců

 • rychlý růst, vývoj motoriky, smyslů, řeči
 • založení dokumentace
 • anamnéza
 • vyšetření: růst, fyzikální vyšetření, stav psychomotorického vývoje
 • vyšetření specifická pro věk či zdravotní riziko dítěte se zaměřením na včasný záchyt smyslových poruch
 • poučení rodičů o péči o dítě včetně výživy a režimu
 • vitaminová profylaxe

  1. prohlídka tzv. záchyt novorozence po narození

 • vhodná v rodinném prostředí
 • anamnéza rodičů, těhotenská anamnéza, prenatální a perinatální anamnéze dítěte, zpráva z porodnice,                                                                posouzení celkového stavu dítěte a kontrola způsobu výživy

  2.  14 dní věku

  3.  6 týdnů věku

 • vývoj aktivního vzpřimování, fixování zrakem

  4.  3 měsíce

 • první povinné očkování

  5.  4 měsíce

 • zhodnocení PMV

      5 měsíců

 • druhé povinné očkování

  6.  6 měsíců

 •  předání kontaktu na kalmetizaci, zavedení příkrmů u kojených dětí

  7.  8 měsíců

 • Sluchová zkouška, kontrola prořezávání zubů, postup vertikalizace – lezení.

  8.  10 měsíců

 • Jemná motorika (špetkový úchop), rozvoj řeči.

  9.  12 měsíců

 • Vývoj antropometrických údajů, samostatná chůze, řeč (dvojslabičná slova),povinné přeočkování

  10. 18 měsíců

 • Uzavírání velké fontanely, stav motoriky, chování, řeč

 

B. Periodické vyšetření dětí od 3 let do dospělosti

ve věku 3 roky, 5 let, 7 let, 9 let, 11 let, 13 let, 15 let, 17 let, 18 let a 11 měsíců = výstupní

 • zjištění hmotnosti, výšky dítěte, zanesení těchto parametrů do růstových grafů
 • zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků dítěte
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a vyloučení známek týrání
 • vyšetření očí a zraku, včetně poruch barvocitu
 • vyšetření řeči, sluchu
 • vyšetření moče
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu
 • vyšetření pohlavních znaků