Očkování

Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018

Termín
věk dítěte

Povinné očkování

Nepovinné očkování

 

Nemoc

Očkovací látka

Nemoc

Očkovací látkaNem

od 4. dne – 6. týdne

Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)

BCG vaccine

 

 

od 6. týdne

 

 

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (1. dávka)

2.5 měsíce

 

 

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)

3. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa
Hexacima (1. dávka)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)

 

       

4.měsíc

 

 

Rotavirové nákazy

Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)

5. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa
Hexacima (2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)

6.měsíc

 

 

Tuberkulóza

BCG vaccine

12. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa
Hexacima (3. dávka)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)

15. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (1. dávka)

 

 

5.-6. rok

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (2. dávka)

 

 

5 let

Záškrt, tetanus, černý kašel

Adacel

(přeočkování)

 

 

10 let

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

Boostrix polio (přeočkování)

 

 

13.-14. rok 

 

 

 

Onemocnění lidským papilomavirem HPV

Cervarix, Gardasil,

Gardasil 9

 (celkem 2 dávky)

* v základu hrazeno ze zdravotního pojištění

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministr. zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.